Allt inom skidskytte - utrustning- tillbehör- reservdelar

Skytteduell Lucia-Cup 2020

Skytteduell skidskytte som kan göras hemma eller på skjutvallen när du vill och kan.

Visst är det tråkigt att inte kunna tävla nu när an tränat så förjordat hela sommaren och hösten men detta vill skidskytteexperten på råda bot på genom att anordna en skytteduell som vem som helst kan vara med på. Både .22L och luftgevärsskyttar är välkomna att deltaga och gör det på de fallmål som man vanligtvis skjuter på med dessa vapen. Förslagsvis så ser föreningarna till att det finns möjligheter att genomföra skytteduellen när som helst under tävlingsperioden.

Prologen håller på fram till Lördag 5 december kl 20.00 då de 16 snabbaste deltagarna tas ut till semifinaler som presenteras på www.skidskytteexperten.se söndagen 6 december. Dessa har fram till torsdag 10 december att lämna in sitt resultat som presenteras under fredagen den 11 december. Finalen sker mellan de 4 snabbaste i respektive semifinal och ska inrapporteras senast söndagen den 13 december kl 16:00. Vinnarna i respektive klass presenteras under kvällen den 13 september på  www.skidskytteexperten.se.

Tre klasser.  Samma åldersklasser gäller som i SSSF reglemente

Stöd D/H 10 – 13  ( födda 2008 och yngre; liggande med stöd, liten prick) 

Rem D/H 14 – 15 (födda 2006- 2007; liggande med rem, liten prick)

Stå D/H 16 – äldre. (födda 2005 - äldre; Stående, stor prick)

Regler:

  • Start och mål exakt 10 m bakom skjutplatsen. (Räknas från bakre kanten på skjutmattan.)
  • Man tar sig till fots mellan start och mål.
  • Alla prickar ska träffas innan man tar sig till mål.
  • Tiden tas från det att man startar till man kommer i mål.
  • Inga begränsningar för hur många magasin som får användas
  • Man får försöka hur många gånger som helst för att få fram sitt snabbaste resultat.
  • Stöd och Rem klasserna har sina vapen liggande vid skjutplatsen
  • Stå klassen bär sina vapen på ryggen och samma regler gäller som vid skidskyttetävling gällande var och när geväret får tas från ryggen. OBS! För det som skjuter med .22L får endast ett magasin användas sedan använder man extrapatroner i reservskotshållare. De som skjuter med luftgevär får använda extra magasin men när man satt alla prickar måste man se till att magasinet är tomt innan man förflyttar sig från skjutplatsen antingen tömma magasinet mot fallmålet eller göra patron ur. 

Priser: Vinnarna får presentkort värt 1400 kr att handla för hos skidskytteexperten* 
              Fina priser kommer också lottas ut till alla som deltagit. 

Resultat kommer publiceras här

* Vinnaren betalar för frakt som överstiger 100 kr

Anmälan görs via länken eller QR-kod samtidigt som man lämna resultatet för sin skytteduell i prologen. Namn och mejl till förälder ska finnas med för deltagare under 18 år.  Länk till Anmälan